От 2002 година дружеството започна да инвестира в търсенето и проучването на собствени кариери за скално-облицовъчни материали. До момента "Булгранит" АД е започнало процедури за геоложки проучвания в районите на гр. Гоце Делчев за гранити, в района на гр. Мездра и гр. Враца за варовици и в района на гр. Луковит за мраморизирани варовици.
English 2004 © product by amity studio