Нов офис и шоурум


ул. Околовръстен път 27
Бизнес център /хотел/
„Земята и Хората“
1404 София, България
тел.: 02 9799915
0878768888
0877838888
0877888808
office@bulgranit.com

Производствена база


ул. Неделчо Бончев 3
Гара Искър, Индустриална зона


"Булгранит" АД е основано като предприятие за преработка на скално-облицовъчни материали през 1973 г. в гр. София и е разположен на площ от 38 000 м?. Оттогава оборудването в завода е модернизирано неколкократно. Понастоящем дружеството е лидер в производството на гранитни изделия, като: слабове, плочи и готови детайли.
Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения на италианската фирма BRETON S.p.A., което е гаранция за качеството на произвежданите продукти.
Ние не преставаме да се развиваме и се надяваме да отговорим на новите по-високи изисквания на Вас, нашите клиенти.
English 2004 © product by amity studio